Endurskoðun SA05

Niðurstaða endurskoðunar samninga 15. nóvember 2005 - samkomulag í forsendunefnd

Þann 15. nóvember 2005 var undirritað samkomulag milli ASÍ og SA í forsendunefnd kjarasaminga frá árinu 2004 (sjá samkomulagið á pdf skjali). Samkomulagið byggir á samráði ASÍ, SA og ríkisstjórnarinnar og fylgir því yfirlýsing ríkisstjórnarinnar um ráðstafanir til þess að treysta stöðuna á vinnumarkaði.
Kjarasamningar aðila munu því halda, að teknu tilliti til þeirra atriða sem nú hefur verið samið um. Þetta samkomulag nær til um 90% félagsmanna VR, þ.e. þeirra sem starfa samkvæmt kjarasamningi við Samtök atvinnulífsins.

Í samkomulagi atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar felst eftirfarandi:

 1. Eigi síðar en 15. desember nk. greiðist 26 þúsund króna eingreiðsla til starfsmanna sem hafa verið í fullu starfi allt árið í sama fyrirtæki og eru í starfi síðustu viku nóvember eða fyrstu viku í desember. Þeir sem eru í hlutastarfi og uppfylla sömu skilyrði fá greitt í samræmi við starfshlutfall. Starfsfólk sem ekki hefur starfað allt árið hjá fyrirtækinu skal fá greitt hlutfallslega miðað við starfstíma sinn. Eingreiðsla þessi verður þó eigi lægri en kr. 4500 miðað við fullt starf. Sjá nánar í samkomulagi ASÍ og SA.
 2. Laun hækka um 0,65% umfram umsamdar launahækkanir þann 1. janúar 2007. Samkvæmt samningi VR og SA eiga laun að hækka um 2,25% í upphafi árs 2007 og verður hækkunin því 2,9% samkvæmt þessu.
 3. Lágmarkstekjutrygging fyrir fulla dagvinnu hækkar í 108.000 kr. um næstu áramót og í 110.000 kr. 1. janúar 2007.
 4. Atvinnuleysisbætur verða tekjutengdar.

Aðkoma ríkisvaldsins felur í sér fjóra liði:

 1. Ríkisstjórnin beitir sér fyrir lagasetningu um breytingu á greiðslum atvinnuleysisbóta samkvæmt samkomulagi ASÍ og SA. Bætur verði tekjutengdar, þ.e. 70% launa í þrjá mánuði en að hámarki 180 þúsund krónur á mánuði.
 2. Ríkið mun leggja fram fjármuni til að létta undir með skuldbindingum lífeyrissjóða vegna örorkubóta.
 3. Lagt verður fram lagafrumvarp um starfsmannaleigur.
 4. 100 milljónir króna verða lagðar í að efla starfs- og endurmenntun.
 • Sjá samkomulag ASÍ og SA í forsendunefnd
 • Sjá samkomulag ASÍ og SA um atvinnuleysisbætur
 • Sjá yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar

Einnig er hægt að sjá nánari umfjöllun um niðurstöðurnar á vef ASÍ.

_________________________________________________________________

Helstu atriði og breytingar á kjarasamningi VR og SA árið 2004 miðað við samning árið 2000

Tekið er upp eftirvinnuálag á vinnu starfsfólks í hlutastarfi sem unnin er innan þess tíma sem skilgreindur er sem fullur vinnutími á mánuði, þ.e. 171,15 klst. á mánuði hjá afgreiðslufólki og 162,5 klst. hjá skrifstofufólki. Tímakaup í eftirvinnu er greitt með 40% álagi á tímakaup fyrir dagvinnu. Vinna sem unnin er eftir að hámarki dagvinnu er náð er greidd með fullu yfirvinnuálagi, eða 1,0385% af föstum mánaðarlaunum.

Launataxtar hækka um 17,5% til rúmlega 40% á samningstímanum. Samkvæmt samkomulagi í forsendunefnd, sem undirritað var í nóvember 2005, verða byrjunarlaun 108.000 frá 1. janúar 2006 og kr. 110.000 frá 1. janúar 2007.

Laun afgreiðslufólks eftir 5 ára starf hækka í kr. 118.146 og fara í kr. 130.027. Grundvallarlaun skrifstofufólks hækka í kr. 110.000 og í 120 þúsund hjá þeim sem verið hafa 3 ár í starfsgreininni. Í lok samningstímans verða þau kr. 126.796 krónur og kr. 140.068 hjá þeim sem hafa þriggja ára starfsreynslu.

Þá hækkar iðgjald vinnuveitenda í lífeyrissjóði í 8% frá byrjun árs 2007. Í samningnum skuldbinda aðilar sig til að endurskoða slysatryggingarákvæði samningsins með það að markmiði að auka tryggingavernd. Þessari endurskoðun á að vera lokið 15. júní, að öðrum kosti hækka vátryggingafjárhæðir vegna slysa, dánarbætur og dagpeningar um 20%.